czwartek, 26 marzec 2020 08:53

Stan epidemii: zakaz organizacji imprez sportowych

Na prośbę Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego przekazujemy komunikat Ministerstwa Sportu z prośbą o jego realizację i przekazanie Organizatorom i zawodnikom:

Stan epidemii w Polsce: zakaz organizacji imprez sportowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.) Ministerstwo Sportu informuje, że w dalszym ciągu w niezmienionym kształcie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegający m.in. na zakazie :

1)   prowadzenia obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych ( w tym stadionów, torów wyścigowych, basenów, pól golfowych, torów do gry w kręgle, siłowni, i pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych),
2)    działalności drużyn i klubów sportowych, 
3)    działalności w zakresie organizowania, promowania, sponsorowania  i zarządzana imprezami sportowymi,
4)    działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce,
5)    działalności związanej z organizacją lig sportowych,
6)    działalności indywidualnych sportowców i sędziów, 
7)    działalności rekreacyjnej na obiektach lub świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych ( m.in. organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,  obsługa stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, dyskoteki, sale taneczne, i inne imprezy rekreacyjne). 

Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Poszczególne rodzaje działalności objętej zakazem zawarte są w dziale Polskiej Klasyfikacji Działalności.Koronawirus – rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa

Od 25 marca br. do 11 kwietnia br. – obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:
1)    wykonywania czynności zawodowych,
2)    zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego udanie się do podmiotu leczniczego, zakupy spożywcze),
3)    wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
4)    sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.  

 • W przypadku przemieszczania się pieszo jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby (nie dotyczy osób najbliższych) w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie,
 • w przypadku przemieszczania się środkami komunikacji (tramwaj, autobus, metro) - środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań ( za wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych) – w tym także ograniczenia wszelkich aktywności o charakterze sportowym (dopuszczalnych przy zachowaniu wprowadzonych ograniczeń – najlepiej w odosobnieniu w warunkach domowych).

https://www.gov.pl/web/sport/stan-epidemii-w-polsce-zakaz-organizacji-imprez-sportowych

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg