Regulamin rankingu

POLSKI RANKING PILOTÓW PARALOTNIOWYCH

z dnia 31 października 2019r.

 

Obowiązuje od 1 listopada 2019r.

 1. Cele Rankingu

 1. Polski Ranking Pilotów Paralotniowych (dalej: "PRPP") ma za zadanie wskazać najlepszych polskich pilotów w danym sezonie, a także propagować oraz tworzyć warunki do sportowej rywalizacji paralotniarzy w konkurencjach przelotowych (Cross Country).
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do Mistrzostw Polski, kwalifikacji dokonuje się na podstawie PRPP z poprzedniego sezonu.
 3. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników rankingu, kolejność miejsc w rankingu jest podstawą do wyłonienia Kadry Narodowej na następny rok kalendarzowy (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie powoływania Kadry Narodowej AP oraz w załączniku nr 4 tego regulaminu "Zasady kwalifikacji do Kadry Narodowej w sporcie lotniowym i paralotniowym").

2. Organizator

 

   Aeroklub Polski – Komisja Lotniowa i Paralotniowa AP (KLiP)

Adres:

ul. Komitetu Obrony Robotników 39

02-148 Warszawa

tel. +48 22 556 73 00

3. Czas trwania

 1. Cykl obliczeniowy PRPP trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Kolejny cykl obliczeniowy PRPP rozpoczyna się następnego dnia.
 2. Czas trwania sezonu paralotniowego pokrywa się z cyklem obliczeniowym PRPP.

4. Miejsce rozgrywania

Ranking pilotów obejmuje cały świat i wszystkie krajowe i zagraniczne zawody przelotowe kategorii 1 i 2 FAI, rozgrywane zgodnie z kodeksem sportowym FAI, zgłoszone do rankingu FAI/CIVL - WPRS.

5. Uczestnictwo

 1. W rankingu biorą udział wszyscy polscy piloci posiadający ważną licencję FAI wydaną przez Aeroklub Polski, którzy w danym sezonie i/lub w sezonie poprzednim uczestniczyli w zawodach uwzględnionych w rankingu.
 2. Do klasyfikacji w rankingu uwzględniane są jedynie zawody przelotowe XC kategorii 1 i 2 FAI.
 3. Do PRPP zaliczane są tylko te zawody danego pilota, podczas których posiadał aktualną i ważną licencję sportową FAI wydaną przez Aeroklub Polski.
 4. Oficjalne wyniki z zawodów uwzględnionych w rankingu FAI/CIVL - WPRS (World Pilot Ranking System) aktualizowane miesięcznie na stronie internetowej CIVL (http://civlrankings.fai.org/) stanowią Polski Ranking Pilotów Paralotniowych i są uwzględniane w PRPP automatycznie.
 5. Dla danych zawodów automatycznie uwzględnia się wyniki dla wszystkich polskich pilotów posiadających ważną licencje FAI, biorących w nich udział.
 6. W przypadku zawodów, które odbywają się na przełomie 2 sezonów, o zaliczeniu ich do danego sezonu decyduje data zakończenia zawodów.
 7. Wszelkie informacje dotyczące rankingu są publikowane na aktualnej stronie KLiP AP 
 8. Za wynik końcowy PRPP przyjmuje się jego stan na dzień 31 października danego roku, opublikowany na aktualnej stronie rankingu FAI/CIVL – WPRS. Oficjalne ogłoszenie wyników PRPP nastąpi po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, zgodnie z pkt. 9.3 i 9.6 niniejszego regulaminu.

6. Miejsce publikacji wyników

Ranking pilotów PRPP jest oparty na rankingu FAI/CIVL – WPRS i może być na bieżąco obserwowany na stronie CIVL (http://civlrankings.fai.org/). Link do aktualnego rankingu oraz ranking końcowy za dany sezon jest prezentowany na aktualnej stronie internetowej KLiP AP. Obecna strona internetowa KLiP AP to www.kadra-paralotniowa.pl

7. Klasyfikacja indywidualna

1. Zasady obliczania rankingu WPRS opisane są w sekcji 7E Kodeksu Sportowego FAI (https://www.fai.org/sites/default/files/civl/documents/sporting_code_s7_e_-_wprs_2019.pdf). Wszelkie zmiany i aktualizacje zasad rankingu WPRS dokonywane są wyłącznie przez FAI/CIVL.

 

2. Na wynik indywidualny pilota w rankingu, w danym sezonie, składa się suma 4 (czterech) najlepszych wyników z zawodów, w których pilot uczestniczył w ciągu ostatnich 3 lat, z uwzględnieniem współczynnika dewaluacji czasowej.

8. Algorytm rankingu

Aktualnie w algorytmie rankingu WPRS są uwzględniane następujące parametry:

 

WPR = Pp*Pq*Pn*Ta*Td, gdzie WPR to punkty rankingowe danego pilota

 

Pp  –    współczynnik punktów pilota za miejsce uzyskane w danych zawodach

Pq  –    współczynnik jakości pilotów uczestniczących w danych zawodach

Pn  –    współczynnik liczby pilotów uczestniczących w danych zawodach

Ta  –    współczynnik sukcesu (liczby konkurencji) danych zawodów

Td  –    współczynnik dewaluacji czasowej danych zawodów

 

     Współczynnik punktów pilota Pp jest obliczany zgodnie ze wzorem:

Pp = max(Pplacing(1+Pq); Pplacing2),  gdzie  Pplacing= Formula 1a

  

           Pilot place –    miejsce zajęte w danych zawodach przez zawodnika

               Last place –    liczba zawodników z niezerowymi punktami uczestniczących w danych zawodach

 

     Współczynnik jakości pilotów Pq jest obliczany zgodnie ze wzorem: 

 

      Pq=Pq_srp/Pq_srtp*(1-Pq_min)+Pq_min, gdzie:

 

        Pq_srp      suma punktów rankingowych WPRS lepszej połowy zawodników startujących w danych zawodach,

                        sklasyfikowanych według rankingu FAI,

        Pq_srtp    suma punktów rankingowych WPRS najlepszych pilotów z rankingu FAI w tej samej liczbie jak w Pq_srp,

        Pq_min=0,2    minimalny współczynnik jest nie mniejszy niż 0,2.

 

       Współczynnik wagowy Pn ze względu na liczbę zawodników określa się następująco:

     Pn =   Pierwiastek Ls ,   lecz jeśli Pierwiastek Ls > 1,2 to Pn=max 1,2


                    L - to liczba zawodników uczestniczących w danych zawodach

                    Ls - to średnia liczba zawodników w zawodach zgłoszonych do WPRS w ostatnich 12 miesiącach

  

       Współczynnik Ta zawodów ze względu na liczbę konkurencji (K) określony jest następująco:

  

                 Ta = 1 jeżeli K≥3

                 Ta = 0,80 jeżeli K=2

                    Ta = 0,50 jeżeli K=1

 

       Współczynnik dewaluacji czasowej Td określa się następująco:

 Td = 1/(1+ Td_a^(DaysSinceEndOfComp /1096* Td_b - Td_b/2))

 

 

               DaysSinceEndOfComp – Liczba dni od zakończenia zawodów

               Td_a i Td_b – współczynniki dewaluacji ustalane przez CIVL 

9. Protesty

 

1. Wszelkie skargi i protesty związane z PRPP składać należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Skargi i protesty są rozpatrywane przez Komisję Lotniową i Paralotniową Aeroklubu Polskiego.

3. Data 15 listopada jest ostatnim i nieprzekraczalnym terminem składania protestów dotyczących zakończonego cyklu obliczeniowego PRPP.

4. Regulaminowa opłata za rozpatrzenie skargi lub protestu wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku oddalenia tej skargi lub protestu. Opłata płatna jest w formie przelewu na konto Komisji Lotniowej i Paralotniowej. Przedstawienie dowodu dokonania opłaty jest warunkiem rozpatrzenia skargi lub protestu.

5. Protest musi odwoływać się do konkretnych punktów regulaminu. Kolejność obowiązywania zasad: 1./ Kodeks Sportowy FAI, 2./ Regulamin Rankingu.

6. Komisja ma 14 dni kalendarzowych (liczonych od wpływu środków na konto) na rozpatrzenie skargi lub protestu. Decyzja będzie opublikowana na stronie komisji oraz przesłana składającemu na podany przez niego adres e-mail.

10. Postanowienia końcowe

 

1. Administrowanie danymi osobowymi prezentowanymi w rankingu FAI/CIVL – WPRS odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w FAI. Dane osobowe będące w posiadaniu Aeroklubu Polskiego i KLiP są administrowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Aeroklubie Polskim.

2. Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty przez KLiP uchwałą nr 7/2019 z 18.09.2019r.

3. Niniejszy regulamin został zaakceptowany przez Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego – Zarządzenie nr 113/2019 z dnia  31 października 2019r. 

 Poprzedni regulamin PRPP

Powyższy regulamin PRPP zastępuje regulamin z 30 października 2018r
Poprzedni regulamin dostępny jest pod linkiem PRPP 2014 oraz załącznik nr 1 do PRPP 2014.
Wcześniejsza wersja regulaminu z 2012r. dostępna jest pod linkiem "Regulamin 2012".

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące rankingu pilotów skontaktuj się z KLIP-em pocztą elektroniczną pod adresem iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg