środa, 18 grudzień 2019 10:17

Posiedzenie KLiP 10.12.2019

W dniu 10 grudnia 2019 członkowie KLiP odbyli posiedzenie komisji omawiając następujące kwestie:

1. Organizacja PMP i PMPC 2020

2. Podsumowanie rankingu 2019

3. Skład KN XC, PGA i lotniowej

4. Informacja Trenera KN nt. spotkania KN z psychologiem sportu

5. Zmiany na stronie www

6. Informacja nt. prac delegatów KLiP w CIVL

7. Kwestie interpretacyjne zapisów regulaminu IPPI

 

Ad 1.

Komisja oceniła oferty na organizację PMP i PMPC w 2020r.

a./ PMP - Żywiec Air Team (Bassano, 16-23 maja 2020)

b./ PMPC - Aeroklub Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra, 5-6 czerwiec 2020)

Obie oferty posiadały istotne formalne wady regulaminowe. Ponieważ jednak nie było innych ofert KLiP postanowił przekazać obie oferty Sekretarzowi Generalnemu AP do zatwierdzenia

Ad 2 i 3.

Trener omówił wyniki rankingu PG 2019. 12 czołowych pilotów rankingu zostało powołanych do KN 2020.

Ad 4.

Trener KN omówił przebieg i rezultaty spotkania KN z psychologiem sportu oraz dalsze plany prac w tej kwestii. Spotkania te będą kontynuowane.

Ad 5.

Strona www KLiP ma pewne problemy techniczne. KLiP uzgodnił, że strona wymaga przebudowy we współpracy z firmą ERGIEBE.

Ad 6. 

Delegaci KLiP w CIVL poinformowali o postępie prac w Grupie Roboczej CIVL nad tzw. "Dobrymi Praktykami" organizacji zawodów kat. II FAI.

Delegat KLiP będzie uczestniczyć w plenarnej konferencji CIVL w lutym 2020 w Lozannie, m.in. pod kątem kontynuacji prac nad zasadami poprawy zasad organizacji zawodów kat. II FAI.

Ad 7.

Ze względu na niejasne zapisy regulaminu IPPI dotyczące pojęcia "lot termiczny" KLiP postanowił skonsultować mozliwe interpretacje ze środowiskiem instruktorskim. Informacja na ten temat pojawi się w styczniu 2020.

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg