piątek, 23 listopad 2018 18:11

Posiedzenie KLiP w dniu 21.11.2018

W dniu 21 listopada 2018r. KLiP spotkał się by omówić następujące sprawy:

1. Podsumowanie i zamknięcie rankingu pilotów za sezon 2018

2. Ustalenie nominacji do KN w sezonie 2018

3. Ustalenie zasad konkursu ofert dla organizatorów MP w 2020r.

4. Ustalenie wysokości opła za wpis do kalendarza imprez AP

5. Rozpatrzenie ofert na organizację PMP w 2019

 

Ad 1 i 2. Ranking pilotów 2018 został oficjalnie zamknięty. Tegorocznym zwycięzcą rankingu został Krzysztof Schmidt. W oprciu o ranking, zgodnie z regulaminem powołań KLIP ustalił kadrę lotniową i paralotniową na 2019r. Ostateczna decyzja w sprawie składu KN na 2019r. jest w gestii Zarządu AP.

Ad 3. Członkowie KLiP przeprowadzili dyskusję nt. zasad konkursu ofert na sezon 2020. Ustaliliśmy, że szczegółowe zasady konkursu zostaną ogłoszone w styczniu.

Ad 4. KLiP zdecydował się zmienić wysokość opłat za wpis do kalendarza imprez AP. Nowe zasady zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez ZAP.

Ad 5. KLiP rozpatrywał oferty na organizację PMP w 2019r. Do komisji wpłynęły 2 oferty. Jedna w terminie regulaminowym a druga 1 miesiąc po regulaminowym terminie. Obie oferty porównywalne co do swojej jakości i zawartości. Ofeta złożona w terminie została ostatecznie wycofana i pozostała oferta złozona w trybie nieregulaminowym. Zgodnie z regulaminem przyznawania organizacji imprez AP kompetencje w tej sprawie zostały przyznane Sekretarzowi Generalnemu AP. KLiP postanowił więc przesłać ofertę do AP. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez Sekretarza Generalnego AP.

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg